Измервателна апаратура

СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие” е представител за България на Cirrus Research plc., Великобритания; Illko s.r.o., Metra Blansko a.s., Чешка Република и други утвърдени Европейски производители на измервателна апаратура в областта на електробезопасността и физичните фактори на работната, околната и битова среда.

От нас можете да закупите уреди за измерване на съпротивление на изолация, земно съпротивление, импеданс на контура “фаза-защитен проводник”, дефектнотокова защита, осветеност, шум, вибрации и други. Упоменатите уреди са подходящи за акредитирани от ИА “БСА” Органи за контрол.

За повече информация за цени, доставка, гаранционни срокове, сервиз, технически характеристики и други, посетете нашия специализиран онлайн магазин на адрес http://www.eshop.absolut93.com/ или се свържете с нас на посочените телефони!