ЗА НАС

Home / ЗА НАС

ЗА НАС

СД  “Абсолют – 93 – Тонев и Сие” е регистрирана в Софийски градски съд  през 1993 г. след закриване на електроизмервателната лаборатория към Институт за развитие на промишлеността (ИРП) към Министерството на промишлеността, електротехниката и електрониката.

Към дружеството се създава аналогична на закритата частна електроизмервателна лаборатория, която до 2004 г. работи с три последователни акредитации от Министерство на труда и социалните грижи (ГИТ), Министерство на труда и социалната политика (ГИТ) и Министерство на регионалното развитие и благоустройство (ДНСК).

След м.Ноември 2004 г. електроизмервателната лаборатория е преименувана в Орган за контрол от вид С и работи под акредитацията на Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация” към Министерство на икономиката и енергетиката в съответствие с изисквнията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

В Органа за контрол работят  квалифицирани инженери и физици с многократно защитена компетентност пред надзорните органи на ИА “БСА”. Нашите инспектори притежават необходимия професионален опит за извършване на акредитираните контролни дейности и оценка на съответствието съгласно изискванията на действащата нормативна уредба  в РБългария.

Цялостната ни концепция, която вече 28 години заддържа нашите над 700 клиенти се гради въз основа на професионализъм, коректност и гъвкавост, конкурентни цени, експедитивност и високо качество на обслужване.

Нашата 28 годишна история в атестати, свидетелства и сертификати за акредитация: