КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ

Home / КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ

СД „Абсолют-93 – Тонев и Сие” организира  обучения за придобиване на квалификационни групи по безопасност съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V в Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО с Лицензия № 2013121102.

Курсовете се организират индивидуално или на групи и отговарят на изискванията на  изменение на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ., бр.49/4.6.2013 г.). Обучението се провежда на място или в подходяща за целта зала на Центъра за професионално обучение, в зависимост от големината на групата и желанието на клиента. На края на обучението се полага писмен тест и се издава удостоверение на всеки успешно покрил теста участник.

Обучението е задължително за: енергетици; електротехници; електромонтьори; лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел.енергия; механици; монтажници; електроженисти; лица работещи с ръчни преносими ел.инструменти; кранисти на кранове с ел. задвижване; водачи на повдигателни съоръжения; специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника; оперативно-ремонтен персонал; настройчиците на КИП и А; лаборантите в ел.лаборатории; лицата, които водят дневника за изправността на ръчните ел.инструменти; лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт и които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания; лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V.

Сроковете на валидност на обучението и издадените протоколи и удостоверения са: 2 години за изпълнителския персонал и 3 години за ръководния персонал.